Do najważniejszych obowiązków liturgicznych należą: ofiarowanie darów, modły, oczyszczenia i ablucje, jak również inne formy oddawania hołdu bogom oraz świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu uobecnić na temat życia, śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa, oraz budować wspólnotę wierzących. Liturgia obchodzona przez pełne zgromadzenie, jednak szczególne role są przeważnie dostępne dla osób specjalnie wybranych.

Celem, jaki ma posiadać Rok wiary, obchodzony przez wspólnotę kościoła, ma być stworzenie atmosfery do prawdziwego i odnowionego nawrócenia, zastosowanie wsparcia misyjnego na potrzeby ponownej nauki. Powinien również ukazać wspólne zobowiązanie do ponownego zrozumienia i studium kluczowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Wiary Katolickiej. Katechizm musi stanowić też prawdziwym narzędziem umacniania w wierze, szczególnie dla tych, którzy zabiegają o zrozumienie prawdy wiernych.

W okresie przed wielkimi uroczystościami kościelnymi kapłani organizują nauki poświęcone podstawą wiary oraz liturgii (rok liturgiczny) nadchodzącego święta. Każde święto łączy się z ważną zasadą wiary, spójnia pomiędzy wiarą, życiem codziennym i liturgią. Silne doświadczenie liturgii polega na połączeniu swojego życia z wyznawaną wiarą.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.