Wiek wczesnego dzieciństwa to okres radości i zdobywania nauk związanych z funkcjonowaniem w rodzinie jak też tworzenie szacunku odnośnie zasad moralnych. Po nim nadchodzi czas, w jakim dziecko musi zaczynać przejmować odpowiedzialność za własne postępowania. Czas przejścia z młodego dzieciństwa w wiek dojrzewania i stopniowego ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny symbolizuje komunia. Kiedy dziecko zyska wiedzę na temat dobra i zła oraz będzie umiało przestrzegać podstawowych zasad moralnych, ma sposobność dostąpienia zaszczytu, którym jest pierwsza komunia. W prawie religijnym jest to niezwykle istotny moment, nadający przywileje i obowiązki odnośnie wspólnoty kościoła. Sama uroczystość obrazuje wejście w kolejny etap życia. Dodatki komunijne będąc elementem ubioru wykonanego na tą okazję, obrazują czystość i prawość jak też mają za zadanie zachęcenie młodego człowieka do zachowania tego statusu. Tak jak chrzest jest przyjęciem nowego członka kościoła, tak komunia ma na celu uznanie pierwszych praw oraz powinności. Na chrzest zapraszana jest rodzina aby wspomagać rodziców, w czasie komunii ma ona upewnić o oferowanym wsparciu młodego człowieka. Do chrztu dziecko jest zaniesione przez rodziców, natomiast by wziąć udział komunii musi samemu zrealizować wiele wymagań. Szatki do chrztu zastępują bardziej uroczyste i akcentujące samodzielność szaty.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.